Hemmings D.

AOC no.DateAwardPlant
6960 17.Aug.2023ACE/AOC 2023 (NSW)
Dendrobium teretifolium 'Tassie Shane'
6959 17.Aug.2023FCC/AOC 2023 (NSW)
Den. Greta Snow 'Denistone Star'
6958 17.Aug.2023ACM/AOC 2023 (NSW)
Den. Faye Roshan 'Denistone'
6957 17.Aug.2023AM/AOC 2023 (NSW)
Den. Faye Roshan 'Denistone'
6956 17.Aug.2023AM/AOC 2023 (NSW)
Den. Dingadee 'Denistone'
6955 17.Aug.2023AD/AOC 2023 (NSW)
Den. Australian Embers 'Denistone Embers'
6954 17.Aug.2023AM/AOC 2023 (NSW)
Den. Australian Embers 'Denistone Embers'
6761 16.Aug.2022ACE/AOC 2022 (NSW)
Den. Australian Deep Purple 'Deep Purple'
6760 16.Aug.2022AM/AOC 2022 (NSW)
Den. Australian Deep Purple 'Deep Purple'
6168 15.Aug.2019HCC/AOC 2019 (NSW)
Dendrobium tetragonum var cacatua 'Mojito'
5895 16.Aug.2018ACM/AOC 2018 (NSW)
Den. Botanic Sparkler 'Little Kim'
5894 16.Aug.2018AM/AOC 2018 (NSW)
Den. Botanic Sparkler 'Little Kim'
5828 19.Jul.2018HCC/AOC 2018 (NSW)
Den. Wesley Pink 'Denistone Goldstrike'
5827 19.Jul.2018AM/AOC 2018 (NSW)
Den. Wamberal 'Denistone Fog'
5826 19.Jul.2018AM/AOC 2018 (NSW)
Den. Tweetas 'Neville'

 

‚Äč